Ordenació i preservació de l’arxiu del Foment de la Sardana Pep Ventura

En el moment de encarar nous projectes per a la Fundació Albert Tomàs, es va plantejar a principis de 2013 la possibilitat de diversificar els pols d’interès i, sempre des del compliment dels objectius estatutaris de la recerca, l’estudi i la preservació del patrimoni, es va proposar la possibilitat d’inventariar i donar a conèixer el fons de partitures de sardanes propietat del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres.
De comú acord amb la junta d’aquesta entitat es va encarregar a l’Alfons Gumbau Masó, que és qui havia comunicat l’existència d’aquest arxiu, i la seva situació, que iniciés el treball d’inventari.

Avançant amb aquest treball, i a la vista dels primers resultats del que conté, el president de la Fundació, Sr Albert Tomàs, ha manifestat la possibilitat d’ampliar el projecte amb l’enregistrament d’un CD amb sardanes provinent d’aquest arxiu, preferentment originals d’autors empordanesos i dedicades principalment a pobles de la comarca. Es podria completar amb alguna sardana encarregada a joves compositors actuals.
D’aquesta forma el projecte “Fons del Foment de la Sardana” s’estructuraria en les següents fases:
• Inventari i classificació del fons sardanístic del Foment de la Sardana de Figueres.
• Publicació de l’inventari.
• Gravació i edició d’un CD amb una selecció de sardanes.
• Presentació pública del CD, amb una audició.

En aquests moments s’està elaborant una base de dades informatitzada de les prop de 2.000 partitures que contè l’arxiu.