Els inventaris del patrimoni cultural de l’Alt Empordà

Sergi Serrano i David Combis són els autors del llibre Els inventaris del patrimoni cultural de l’Alt Empordà. Estat de la qüestió, el qual va ser publicat l’any 2010, impulsat des del Patronat de la Fundació.

El treball consisteix en tractar de forma conjunta l’inventari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el del Col·legi d’Arquitectes de Girona, el de la Generalitat de Catalunya, el dels Bisbat de Girona i els dels ajuntaments de la demarcació, per tal d’oferir un estudi global de tots els inventaris del patrimoni immoble de l’Alt Empordà.

L’ objectiu inicial és el coneixement del contingut de les fitxes dels elements patrimonials, tot realitzant una anàlisi més profunda dels camps relatius a la descripció de l’element i a la seva recerca històrica. Posteriorment l’objectiu és estudiar el contingut dels diferents inventaris o catàlegs, per tal de tenir un coneixement exhaustiu dels elements que es repetien i dels que estaven analitzats una sola vegada.

El treball, iniciat el febrer del 2008, reflecteix l’estat de la qüestió de la matèria investigada fins l’any 2009.