LA FUNDACIÓ

La Fundació Albert Tomàs i Bassols es va constituir el novembre de 2004, quan el seu promotor va considerar que era el moment de fer realitat un projecte que venia reflexionant des de feia temps. Pels seus interessos intel·lectuals, tenint en compte els afanys i les il•lusions que manté des de ben jove, era molt clar que les activitats de la fundació s’adreçarien a la recuperació i defensa del patrimoni cultural de la seva terra, l’Alt Empordà, i per extensió a foment de qualsevol manifestació de la cultura catalana.

Després d’un llarg procés de constitució i d’organització, es donaren per aprovats els estatuts, que van ser adaptats en el 2011. A l’article cinquè s’hi expliciten les finalitats fundacionals, “promoure iniciatives que impulsin realitzacions que contribueixin a l’estudi, la recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió del coneixement del Patrimoni artístic, monumental i cultural de les comarques de l’Empordà, sota qualsevol forma d’expressió”.