• FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

  • FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

  • FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

 • Seu Social

 • La seu social de la Fundació Albert Tomàs i Bassols és a Llançà (17490), al carrer Rosselló 12 - 14, concretament sobre el paratge de Cap Ras. Paral·lelament a l’activitat de la Fundació, és voluntat de l’Albert Tomàs donar una utilitat a l’immoble on hi ha la seu social, per a la qual cosa s’està estudiant un projecte vinculat al món de la cultura i l'oci.   Per veure la seu social en imatges clica a aqui
Acolliment - Informació
 • Acolliment - Informació

 • La Fundació Albert Tomàs i Bassols s’ocupa de promoure iniciatives que impulsin realitzacions que contribueixin a l’estudi, la recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió del coneixement del Patrimoni artístic, monumental, cultural i natural de les comarques de l’Empordà, sota qualsevol forma d’expressió.  
Convocatòries: Beca i ajuts 2020
 • Convocatòries: Beca i ajuts 2020

 • La Beca de Recerca Fundació Albert Tomàs i Bassols, de convocatòria bianual, va dirigida a la promoció de treballs d’investigació que se centrin en els àmbits que són competència dels objectius estatutaris de la Fundació.

  Bases Beca Albert Tomàs i Bassols 2020-2021

  Amb la finalitat de sistematitzar la seva política d’ajuts a persones i entitats, la Fundació Albert Tomàs i Bassols convoca les bases per a l’atorgament d’Ajuts per a iniciatives culturals 2020 en dues línies: publicacions i activitats.

  La concessió dels Ajuts per a iniciatives culturals tindrà dues convocatòries/avaluacions durant l’any, i les quantitats globals atorgades aniran en funció de les sol·licituds presentades i les disponibilitats pressupostàries de la Fundació en el moment.

  Bases per a la Concessió d'Ajuts a iniciatives culturals 2020

  =>  Formularis per a la sol·licitud dels ajuts:

   activitats

  publicacions

Projectes