• FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

  • FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

  • FUNDACIÓ
   ALBERT TOMÀS I BASSOLS

 • Acolliment - Informació

 • La Fundació Albert Tomàs i Bassols te la seu social a Llançà (17490), al carrer Rosselló 12 - 14, concretament sobre el paratge de Cap Ras. Des d'aquí promou iniciatives i impulsa realitzacions que contribueixin a l’estudi, la recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió del coneixement del Patrimoni artístic, monumental, cultural i natural de les comarques de l’Empordà, sota qualsevol forma d’expressió.
Traspàs de l'Albert Tomàs i Bassols
 • Traspàs de l'Albert Tomàs i Bassols

 • Al migdia del divendres 3 de juliol de 2020, va morir a Figueres l'impulsor d'aquesta Fundació. El Patronat comparteix el dol de la seva filla, cosins i amics.

  En aquests moments difícils, els membres de la Fundació Albert Tomàs i Bassols manifesten el compromís de mantenir l'acció cultural i el llegat que l'Albert Tomàs i Bassols ha deixat a Vilabertran, el poble on va néixer; a Figueres, la ciutat on va desenvolupar preferentment la seva activitat comercial i empresarial; a l'Empordà, la comarca a la que tant unit es va sentir a través del seu patrimoni natural i monumental; i a la nació Catalana que va estimar i defensar.

  En aquesta mateixa pàgina trobarà el lector una àmplia biografia i activitats empresarials, comercials i culturals que va dur a terme al llarg de la seva vida.

  Donades les limitacions existents en el moment del traspàs pel que fa a la possibilitat de reunió i celebració d'actes, així com les disposicions establertes en vida pel finat, no s'ha celebrat pel moment cap mena de cerimònia fúnebre ni de comiat, a l’espera d’un futur acte de record i homenatge que organitzarà la Fundació Albert Tomàs i Bassols, juntament amb aquelles institucions, entitats i particulars que s’hi vulguin sumar, la data del qual es donarà a conèixer oportunament.

  Figueres / Llançà, 3 de  juliol de 2020.

Convocatòries: Beca i ajuts 2020
 • Convocatòries: Beca i ajuts 2020

 • La Beca de Recerca Fundació Albert Tomàs i Bassols, de convocatòria bianual, va dirigida a la promoció de treballs d’investigació que se centrin en els àmbits que són competència dels objectius estatutaris de la Fundació.

  Bases Beca Albert Tomàs i Bassols 2020-2021

  Amb la finalitat de sistematitzar la seva política d’ajuts a persones i entitats, la Fundació Albert Tomàs i Bassols convoca les bases per a l’atorgament d’Ajuts per a iniciatives culturals 2020 en dues línies: publicacions i activitats.

  La concessió dels Ajuts per a iniciatives culturals tindrà dues convocatòries/avaluacions durant l’any, i les quantitats globals atorgades aniran en funció de les sol·licituds presentades i les disponibilitats pressupostàries de la Fundació en el moment.

  Bases per a la Concessió d'Ajuts a iniciatives culturals 2020

  =>  Formularis per a la sol·licitud dels ajuts:

   activitats

  publicacions

Projectes