La fundació Albert Tomàs Bassols ha presentat instàncies als ajuntaments de Figueres iVilabertran en què sol·licita que es recuperi legalment l’antic camí de la Font del Soc per al’ús dels vianants. En la mateixa sol·licitud, la fundació, basant-se en un estudi jurídic queha encarregat, deixa constància del fet que en cas d’absència de resposta delsajuntaments es reserva el dret d’iniciar accions legals. Un recurs possible, per lafundació, seria actuar per la via contenciosa administrativa, per obligar els ajuntaments adefensar el que l’entitat qualifica com a “bé públic”.

El camí arrenca a Vilabertran davant l’església del monestir de Santa Maria i la primera partha estat arreglada per l’Ajuntament fins a la variant de l’N-II. L’últim tram transcorre entre lavariant de l’N-II i el paratge de la Font del Soc fins al rec del Mal Pas, que marca el límitentre els dos municipis. És el tram que ha desaparegut degut a la destrucció d’un pont il’ocupació progressiva del camí per part dels propietaris, que en algun punt han aixecatuna reixa que barra el pas. Tot i això, la fundació, basant-se en criteris jurídics segons elsquals “els camins públics són inalienables, inembargables i imprescriptibles”, reclama quees recuperi el sender pels vianants i pel seu valor patrimonial.