Excavació a Vilabertran

L’estiu de 2013, la Fundació Albert Tomàs i Bassols va promoure un projecte d’intervenció arqueològica a la Canònica de Vilabertran. Tenia la voluntat de netejar de runa i vegetació una part de la finca situada a la plaça dels Hortalans núm. 5, concretament, el límit oest de la finca, just a tocar de la façana de l’abadia per aquest costat. Aquest espai, s’havia recuperat recentment, i s’utilitza per a diversos actes culturals i socials que se celebren en el monument, per la qual les actuacions van anar destinades a millorar-ne l’aspecte i afegir-hi atractiu.
Els treballs van consistir en retirar, amb una màquina excavadora, un nivell de terres que s’alçaven per damunt de la cota de circulació entre la part posterior de la Canònica i del Palau abacial, i l’espai dels horts. Així mateix consistiren en netejar d’arbres la superfície d’una terrassa que s’adossa a la façana est del palau, a tocar de la torre, que malmetien l’estructura. S’aprofitaren les obres per a excavar dues cales en relació a unes estructures descobertes durant l’esmentat rebaix de terres per tal de determinar-ne la cronologia i possibles usos.